Duvar

Tuğla ile Duvar Örme

Tuğlaların maddesi kil ve topraktır. Bu maddeler suyla karıştırılarak balçık haline getirilir ve çeşitli tekniklerde kalıplanarak kurutulur ve pişirilir. Böylece tuğla elde edilir. Tuğlalar farklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlar, adi el tuğlası, delikli makine tuğlası yani normal tuğla, pres tuğla, delikli blok tuğla ve asmolen tuğla, izo tuğla ile ateş tuğlasıdır. Bunların yanında dekoratif tuğla ve baca tuğlası da vardır. Bu ürünlerde farklı tuğla örme yapılmaktadır. Normal tuğla ile düz, kilit ve kılıç dizi olmak üzere üç şekilde örme yapılır. Düz dizide tuğlalar alın alına derz yapacak şekilde yanaştırılır. yüzleri üzerine oturtulduğunda düz dizi meydana gelir. Kilit dizide tuğlalar yanak yanağa derz yapacak şekilde yanaştırılır, yine yüzleri üzerine oturtularak kilit dizi oluşturulur. Kılıç dizide tuğlalar alın alına derz yapacak şekilde yanaştırılır, yanakları üzerine oturtulursa da dizi meydana gelir. Tuğla duvar derzleri ise harçtır. Duvarların yapımında üst üste veya yan yana gelen tuğlaların birbirine bağlanarak bir bütün oluşturmaları için aralarına harç konur. Harç konulan bu aralıklara da derz adı verilir. Derzler, yatay ve düşey olmak üzere iki çeşit yapılır. Yatay derz; üst üste konulan tuğlalar arasındaki derzdir. Kalınlığı yaklaşık olarak 1,2 cm’dir. Düşey derz ise yan yana birbirlerine yanaşan tuğlalar arasındaki derzdir. Kalınlığı yaklaşık olarak 1 cm’dir.

Bims ile Duvar Örme

Yığma ya da karkas yapılarda isi ve ses yalıtımında hafif duvar olarak uygulanırlar. Çeşitli boyut, şekil ve gereçlerle imal edilen bu duvarların üç türü mevcuttur: 1-Beton Briket Duvarlar 2-Alçı Blok Duvarlar 3-Gazbeton Duvarlar

Gaz Beton ile Duvar Örme

Yığma ya da karkas yapılarda isi ve ses yalıtımında hafif duvar olarak uygulanırlar. Çeşitli boyut, şekil ve gereçlerle imal edilen bu duvarların üç türü mevcuttur: 1-Beton Briket Duvarlar 2-Alçı Blok Duvarlar 3-Gazbeton Duvarlar

TOP